Rekisteriseloste

HauLandia.fi asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä

WauLandia Oy, Itsenäisyydenkatu 35 B 20, 28130 Pori, info@waulandia.fi, www.waulandia.fi

2. Rekisterin nimi

HauLandia.fi:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä rekisteröityneille asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään HauLandian omaan palveluviestintään sekä suoramarkkinointiin asiakkaan näin salliessa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. HauLandia.fi käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti: asiakkaiden yksilöintitiedot: asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt HauLandia.fi sivuston asiakkaaksi rekisteröityessään. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero postitoimipaikka, syntymävuosi, käyttäjätunnus ja salasana.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröity manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt WauLandia Oy:n edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa. Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä WauLandia Oy:n edustajia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.