Käyttöehdot

Käyttöehdot ovat voimassa 1.12.2013 alkaen toistaiseksi.

1. YLEISTÄ

1.1. WauLandia Oy (Palvelun tuottaja) määrittelee tässä sopimuksessa tarjoamiensa verkkopalvelun HauLandia (Palvelu) käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset. Käyttäjä hyväksyy tässä käyttäjäsopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt Palveluun.

1.2. Palvelun tuottajan yhteystiedot: WauLandia Oy, Pori, Y-tunnus 2514700-9.

1.3. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tuottajalle.

1.4. Palvelun hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivustolla euroina ja hinnat sisältävät kaikki verot ja maksut.

1.5. Palvelun tarjoaja tarjoaa Käyttäjille sähköpostitse yleistä teknistä tukea Palvelun käyttämiseen. Palvelu pyrkii vastaamaan sähköpostitse saapuviin tukipyyntöihin 24 tunnin kuluessa yksittäisen tukipyynnön vastaanottamisesta.

2. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÖOIKEUS

2.1. Saadakseen käyttäjätunnuksen ja salasanan, käyttäjän tulee rekisteröityä käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana vahvistetaan. Näiden tunnusten avulla käyttäjällä on oikeus Palveluiden käyttöön.

2.2. Kun Käyttäjä ostaa Palvelun kautta maksullisen palvelun, ei Käyttäjällä ole peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun kyseessä olevan palvelun suorittaminen tai toimittaminen on Käyttäjän tilauksen perusteella sähköisesti aloitettu.

2.3. Asiakkaan käyttöoikeus poistuu automaattisesti, kun hänen maksamansa 12 kk tilausaika päättyy. Asiakasmaksu maksetaan aina 12 kk kerrallaan ja uusitaan maksamalla vuosittainen palvelumaksu.

2.4. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä kaikesta niillä tapahtuvasta käytöstä henkilökohtaisesti. Niitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käytön tulee olla tämän sopimuksen ehtojen mukaista.

3. HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

3.1. Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään Palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden tallettaa käyttäjästä muita tietoja.

3.2. Palvelun tuottaja ei luovuta tietoja yhtiön ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta lukuun ottamatta tilannetta, että käyttäjä on ostanut HauLandian seuran tai yhdistyksen kautta. Tällöin ko. seuralle toimitetaan palvelun ostaneiden nimitiedot (etunimi, sukunimi) tilityksen yhteydessä. Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.

3.3. Käyttäjällä on Palvelun tarjoajan kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja muuttaa niitä.

4. KÄYTTÄJÄN VASTUU JA VELVOLLISUUDET

4.1. Käyttäjä lupautuu käyttämään Palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä lupaa olla käyttämättä (lähettämättä ja välittämättä) Palvelussa materiaalia, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia sekä olla yllyttämättä tällaiseen toimintaan ja olla edistämättä kuvatun kaltaista aktiviteettia.

4.2. Käyttäjä vastaa Palvelun kautta toimitetusta aineistosta. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama aineisto ei aiheuta häiriötä Palvelulle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä.

4.3. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti siitä, että hänen Palvelussa ilmoittamissaan myydään -, vuokrataan -, sijoitukseen -, tms. ilmoituksissaan ilmoittamat tiedot ovat laillisia sekä hyvän tavan mukaisia ja että hänellä on oikeus ko. toimintaan.

4.4. Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

5. PALVELUN TUOTTAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA NIIDEN RAJOITUKSET

5.1. Palvelun tuottaja myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden Palvelun tuottajan Palveluun.

5.2. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.

5.3. Palvelun tuottaja pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Palvelun tarjoajalla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Palvelun tarjoaja tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla ja sähköpostitse.

5.4. Palvelun tuottaja ei vastaa Palvelussa olevissa materiaaleissa (mukaan lukien ilmoitukset) mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista, eikä välitettävien koirien virheettömyydestä ja välitystoiminnan laillisuudesta. Vastuu ilmoitustietojen oikeellisuudesta on Käyttäjällä. Palvelun tuottajalla on oikeus poistaa sisällöltään sopimattomiksi katsomansa ilmoitukset.

5.5. Palvelun tuottaja ei vastaa Käyttäjän Palvelun kautta toimittamasta aineistosta tai sen oikeellisuudesta.

5.6. Palvelun tuottaja ei vastaa Käyttäjän kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista ja aineistosta tai tällaisten tietojen ja aineiston tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä. Palvelun tarjoaja ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai sen kautta saatavilla olevien palveluntarjoajien tuotteiden, palveluiden tai aineiston sisällöstä, saatavuudesta tai muista ominaisuuksista.

5.7. Palvelun tuottaja sitoutuu säilyttämään Palveluun lisättyjä tietoja yhden (1) vuoden asiakkuuden päätyttyä. Tiedot ovat palautettavissa tuon ajanjakson sisällä, mikäli Käyttäjä ostaa palvelun uudelleen.

5.8. Palvelun tuottaja rajaa tällä sopimuksella vastuunsa ulkopuolelle myös vahingot, joita ei sopimusta tehtäessä ole kohtuudella voitu ottaa huomioon.

5.9. Tähän palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta ilmoitetaan viranomaisille.

6. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa ilman käyttäjän suostumusta muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan uusille Käyttäjille heti ja olemassa oleville käyttäjille heidän uusiessaan asiakkuutensa Palvelussa.

7. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Käyttäjä purkaa sopimuksen päättämällä asiakkuuden. Asiakkuus päättyy, kun asiakkuuteen oikeuttavan palvelumaksun voimassaoloaika loppuu, eikä palvelumaksua ole uusittu. Tämän jälkeen sopimuksen käyttäjän velvollisuudet ja oikeudet Palveluun loppuvat.

Palvelun tuottajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Käyttäjä on toiminut sopimuksen, hyvän tavan tai lain vastaisesti.

8. SOPIMUSOSAPUOLIA KOSKEVAT EHDOT

Käyttäjä ei voi siirtää omaa sopimustaan kenellekään muulle osapuolelle.

9. RIITATAPAUSTEN RATKAISU

Erimielisyydet tämän sopimuksen ehtojen suhteen ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.


HauLandia-Koira